Pored pregleda lekara opšte prakse, našim korisnicima 24 sata pružamo i druge usluge među kojima su: davanje terapije (oralne, intravenske, muskularne) nega dekubita, redovno održavanje urinarnih katetera, provera i praćenje vitalnih znakova TA, puls (EKG), pulsna oksimetrija, proveraglikemije, nazogastrična ishrana…

Na raspolaganju su i dodatne usluge poput pregleda medicinskih specijalista (kardiolog, urolog, neuropsihijatar, stomatolog…)